Thai Casino Center
Entertainment Complexes Thai

"สถานบันเทิงครบวงจร" ในไทย กำลังได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

การพนันถูกฏหมายในไทย เริ่มความหวังใหม่กับ "คณะกรรมาธิการวิสามัญคาสิโน" ที่การประชุมสภาผู้แทนราษฏรครั้งที่ 12 ได้มีมติร่วมกัน 310 เสียงเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 แต่งตั้งขึ้นให้ศึกษา "การตั้งสถานบันเทิงครบวงจร" (Entertainment Complexes) หรือที่ชาวบ้านเข้าใจ คือ กาสิโนแบบถูกกฏหมายในไทย

เพียงแต่ในสถานที่นั้นจะเพิ่มห้างสรรพสินค้า โรงแรม สวนสนุก เป็นการรวมความบันเทิงใว้ในที่เดียวกัน และหลังจากที่คณะ กมธ.คาสิโน ได้มีดำเนินงานศึกษาถึงผลกระทบทั้งข้อดีข้อเสียของการตั้ง สถานบันเทิงครบวงจร ที่มีคาสิโนแบบถูกกฏหมายให้บริการอยู่ในนั้นด้วย ก็ได้สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ยื่นต่อประธานสภาเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 ทำให้การผลักดันกาสิโนถูกกฏหมายเกิดขึ้นจริงเริ่มมีความหวังขึ้นมา 

ชื่อเต็มของ กมธ. ชุดนี้คือ "คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complexes) การจัดเก็บรายได้ และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า และการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎร"

และแม้จะเหลืออีกหลายด่านที่จะผ่าน เพื่อที่รายงานฉบับนี้จะถูกยกเป็นร่างกฏหมาย แต่ก็ทำให้ดูมีความหวังที่บ้านเราจะมีคาสิโนแบบถูกกฏหมายสักที แน่นอนว่าสิ่งที่จะได้มาคือการสร้างงานในพื้นที่ การจัดเก็บภาษีที่มากขึ้น การแก้ปัญหาบ่อนการพนันและเว็บพนันออนไลน์ แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องชั่งน้ำหนักกับปัญหาสภาพสังคมที่จะตามมา ดูแล้วคงจะมีการออก พรบ. ข้อกำหนดที่เข้มงวดในการเข้าใช้บริการ "สถานบันเทิงครบวงจร" ที่กำลังถูกผลักดันให้เกิดขึ้นไม่ว่าที่ไดก็ตาม

รายงาน อนุ กมธ.กาสิโนฯ ที่เสนอข้อกำหนด ส่งต่อไปยัง กมธ.วิสามัญ กาสิโน 

ข้อกำหนดคาสิโนถูกสำหรับคนไทย

ในรายงานประชุมสรุปการศึกษาของ อนุกรรมาธิการ ที่เสนอให่ กรรมาธิการวิสามัญกาสิโนฯ พิจารณาลงเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอในการกำหนดพื้นที่และในการเปิด รวมถึง หลักเกณฑ์ในการเข้ารับบริการใน สถานบันเทิงครบวงจร คือ

  1. กำหนดให้เปิดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากสารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพราะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบ สนามบิน โรงแรม ที่พัก ระบบส่งที่สะดวก
  2. กำหนดให้เปิดในพื้นที่หัวเมืองหลัก เนื่องจากมีชื่อเสียงอยู่แล้วและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
  3. กำหนดให้เปิดในพื้นที่จังหวัดชายแดน เฉพาะพื้นที่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง  

เกณฑ์ในการเข้าใช้บริการใน (สถานบันเทิงครบวงจร)

  • สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แค่โชว์หนังสือเดินทาง (Passport) ก็สามารถใช้บริการได้
  • สำหรับคนไทยที่จะเข้าใช้บริการใน สถานบันเทิงครบวงจร 
    1.แสดงบัตรประชาชน 2.กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของอายุ 3.แสดงอาชีพที่ชัดเจน
    4.แสดงที่มาของรายได้ 5.ฐานะทางการเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร สเตทเมนต์ เครดิตการเงิน 6.มีค่าตั๋วเข้ากาสิโน 

กมธ. กาสิโนฯ ชงให้มีการนำร่อง "เปิดบ่อนถูกกฏหมายก่อน"

กมธ.คาสิโน แถลงยื่นร่างต่อสภา

รายงานฉบับสมบูรณ์ของ กมธ.กาสิโนฯ ที่ส่งไม้ต่อถึงมือของประธานสภา นอกจากข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของ อนุ กมธ.กาสิโนฯ ยังมีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่ ที่เห็นด้วยกว่า 80% ให้เปิดกาสิโนถูกกฎหมายในไทยแต่ต้องควบคุม ทาง กมธ.กาสิโนฯ ได้มีการศึกษาไปดูงานที่ประเทศสิงค์โปรและมาเลเซีย และในพื้นที่ จ.ตาก จ.เชียงราย และจ.สระแก้ว

จึงมีข้อสรุปในที่ประชุมพิจารณาเสนอ ในรายงานให้มีการนำร่อง "เปิดบ่อนถูกกฏหมายก่อน" ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตามที่กำหนดใว้ ภาคเหนือ : เชียงใหม่ และเชียงราย / ภาคกลาง : เมืองพัทยา / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น / ภาคใต้ : ภูเก็ต พังงา และกระบี่ / กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เป็นนำร่องในหัวเมืองใหญ่ซึ่งเป็นจุดหมาย และ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการทำประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่นั้นด้วย ซึ่งกำหนดใว้ในกรอบการจัดเก็บภาษีคร่าวๆจะอยู่ที่ 30% เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และคนในพื้นที่ก็จะมีอาชีพเพิ่มขึ้น ดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับสังคมรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วย 

"กาสิโนถูกกฏหมาย" จะไปในทิศทางไหนหลังจากนี้

คาสิโนถูกกฏหมายในไทย

ในตอนนี้กฏหมายของไทยนั้นการพนันไม่ได้ถูกฏหมาย ก็มีบางอย่างที่กฏหมายมีข้อกำหนดถือว่าเป็นการละเล่นมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรม คือสนามม้า สนามสมวย และบ่อนไก่ แต่ก็สามารถเล่นได้เฉพาะในสถานที่ถูกกำหนดใว้เท่านั้น นั่นทำให้เห็นแล้วว่าการพนันในไทยก็ไม่ได้ผิดกฏหมายซที่เดียว แต่สิ่งไหนที่เป็นการละเล่น เป็นวัฒนธรรม กฏหมายอนุญาติก็สามารถเล่นได้ แล้วทำไมการเดิมพันด้วยรูปแบบอื่นๆถึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างถูกกฏหมายในประเทศไทย 

เพราะวัฒนธรรมของไทยเป็นเมืองพุทธ สภาพสังคมไม่ได้ยอมรับในการพนัน และยังมีหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มคนที่คอยต่อต้านไม่ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการพนันถูกกฏหมายในไทยเมื่อได ก็จะถูกคัดค้านอยู่เรื่อยไป จนปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้เกิดการพนันรูปแบบเว็บคาสิโนออนไลน์ ที่สามารถเข้าไปยังทุกกลุ่มทุกอายุได้ง่ายและรวดเร็ว บวกกับความคิดที่เปิดรับมากขึ้นของสังคมที่เห็นว่าบ่อนการพนันผิดกฏหมาย เป็นเหมือนปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรหมมานาน

จึงเป็นที่มาของการตั้ง กมธ.คาสิโนฯ เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียเกี่ยวการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ถ้าสิ่งที่ซุกอยู่ใต้พรหมถูกยกขึ้นมาให้ถูกต้อง ไทยเราจะได้ประโยชน์แล้วจะคุ้มกับสิ่งที่จะต้องเสียไปไหม รายงานสรุปฉบับจาก กมธ.คาสิโนฯ ส่งต่อไปยังประธานสภา ก็ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน ต้องให้สภาถกเกียงกันอีก ผ่านสองสภาร่วม และยังต้องทำประชาพิจารณ์ทั้งในพื้นที่จัดตั้งคาสิโน และคนไทยทั้งประเทศ ว่าทั้งสังคมจะเอาด้วยไหม 

ดังนั้นรายงานจาก กมธ.กาสิโนฯ จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดทางสู่ การพนันถูกกฏหมายในประเทศไทย และจากการทำโพลที่มีประชาชนกว่า 80% ที่เห็นด้วยให้จัดตั้งคาสิโนออนไลน์ ให้บริการอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจร แล้วเอากฏหมายควบคุมเข้มงวดเพื่อความถูกต้อง รวมถึงหลายองค์กร หลายหน่วยงาน ก็ไม่ได้คัดค้านแบบสุดตังอีกแล้วเพียงแต่ ให้ออกกฏหมายควบคุมให้รอบด้านก่อน ที่จะมีการปลดล็อกให้เกิดการจัดตั้งคาสิโนถูกกฏหมายในไทย

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เคลื่อนไหว เบรค!! กมธ.กาสิโน

เครือข่ายหยุดพนัน

ฝากฝั่งผู้ไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้การพนันถูกกฏหมายเกิดขึ้นในประเทศไทย อย่าง เครือข่ายหยุดพนัน ก็โต้ กมธ.กาสิโน อย่าขายฝัน เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าที่จะผ่านเป็นกฏหมายได้ ก็ยกตัวอย่างกัญชาที่เปิดเสรีทำหใ้เกิดปัญหาสังคมมากมายตามมา หลังจากที่รีบปลดล็อก ควรจะเรียนรู้ว่า "อะไรควรทำก่อน ควรทำหลัง" 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 "นายธนากร คมกฤส" เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า" ยังไม่ควรรีบสรุปในตอนนี้เพราะยังต้องผ่านอีกหลายด่าน รวมถึงการทำประชามติจากประชาชน หรือเสียงจากประชาชนในพื้นที่ ที่จะไปเปิดคาสิโน ยังมีเรื่องกฏหมายที่ล้าสมัย อย่าใช้ช่องโหว่ทางกฏหมายที่มีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 มีเพียงมาตราที่ 17  ที่ไม่มีหมวดหมู่ใด ๆ เลย ไม่พูดถึงการควบคุม

ซึ่งไม่มีบทลงโทษที่คุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่แยกแยะคามผิดระหว่างเจ้ามือและผู้เล่นพนัน ควรแก้ไขปรับปรุง ออกข้อกำหนด พรบ. กำกับดูแลการพนันที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด รวมการพนันออนไลน์ที่ต้องมีกฏหมายเฉพาะ มาควบคุมและกำกับดูแลเพื่อให้ตรงจุดมากขึ้น 

กมธ.กาสิโน ควรจะศึกษาและเตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะมีตามมา มากกว่าขายฝันว่าจะมีรายได้มากมาย จะมีบ่อนถูกกฏหมายเกิดที่ไหนบ้าง อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็เป็นได้ หากจะหวังให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกาน่าจะไม่เพียงพอต่อการรับมือ

ดูบทความเพิ่ม

ฟีเจอร์ใหม่ จาก PP
ฟีเจอร์ใหม่ จาก PP
28 March 2024 | โดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม
อ่านเพิ่ม
รีวิวบาคาร่า PP
รีวิวบาคาร่า PP
11 March 2024 | โดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม
อ่านเพิ่ม
MGM และ Galaxy Entertainment ส่งสัญญาณความสนใจในคาสิโนในประเทศไทย
MGM และ Galaxy Entertainment ส่งสัญญาณความสนใจในคาสิโนในประเทศไทย
03 March 2024 | โดย ไทยคาสิโนเซ็นเตอร์ทีม
อ่านเพิ่ม

รับโบนัสไม่ต้องฝากเงินสุดคุ้ม

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ จากคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คจากพันธมิตรของเรา

คุณสามารถกดเลิกติดตามได้ทันที่ที่คุณต้องการ

ในการติดตามคุณต้องยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปี